Benefity JPS

Proč Jóga Pro Sport?

Touha zlepšovat se je klíčovou složkou každého sportu a všichni sportovci mohou svůj trénink zdokonalovat.

Jakýkoliv drobný pokrok je přibližuje k dosažení cílů a lepších výsledků. JPS může jejich výkony zlepšit. Každý sport klade zvýšenou zátěž na určité svalové skupiny, zatímco jiné zůstávají v pozadí. JPS dokáže vyváženě působit na všechny svalové skupiny a proto je pro sportovce efektivním tréninkovým nástrojem. Kombinuje protahování, posilování, dýchání a rovnováhu, jak fyzickou, tak mentální.

01.

Zrychluje regeneraci svalů

Cílem regenerace je odstranit ze svalů odpadní látky, aby svalová vlákna mohla fungovat naplno. Hydratace pomáhá tyto odpadní látky z těla odplavit, ale k rychlejšímu obnovení funkce svalů rovněž přispívá správné provádění strečinku, který je nedílnou součástí JPS. Čím rychleji se svaly sportovce vzpamatují po zátěži, tím dříve může začít znovu trénovat a získat tak konkurenční výhodu. Hluboké dýchání, na které je při cvičení JPS kladen důraz, napomáhá zásobování svalů kyslíkem, přináší do svalů výživné látky pro doplnění energie, regeneraci svalu a obnovu síly.

02.

Předchází zranění

Pozice JPS zdůrazňují posilování, protahování a rovnováhu všech částí těla a zajišťují, že svaly u zranitelných kloubů, jako jsou kolena a kotníky, jsou natolik silné a v rovnováze, aby umožnily rychlé a výbušné pohyby. Při cvičení JPS si sportovci uvědomí, že používají i drobné, obvykle opomíjené svaly. Pravidelné cvičení JPS udržuje svaly pružné a uvolněné, přispívá k obnově funkčnosti vaziva, a tak ke snížení pravděpodobnosti zranění. Každý sport vyžaduje odlišné protahování.

03.

Vyrovnává svalovou dysbalanci

Při každém sportu jsou zapojeny jiné svaly, specifické pro daný sport. Ostatní svaly jsou často opomíjené. Je třeba si uvědomit, že celé tělo je propojené (fascie) a pokud je jedna oblast těla sportovce zanedbána, vede to k jejímu oslabení a nerovnováze. Po určité době tak různé nerovnováhy začnou způsobovat mírné bolesti ve vazivu a kloubech, které mohou časem vést k závažnějším zraněním. Pozice JPS se zaměřují na všechny oblasti těla, a tím vyrovnávají svalovou dysbalanci, ke které u vrcholových sportovců často dochází.

04.

Posiluje střed těla

JPS klade důraz na centrální svaly, které tvoří základnu celého trupu. Patří zde svaly dolní části zad, svaly kolem kyčlí a celá oblast, která poskytuje podporu páteři. Silný střed těla snižuje výskyt zranění v dolní části zad, dává sílu dolním končetinám k provádění rychlých výbušných pohybů a poskytuje sílu, stabilitu a rovnováhu celému tělu. Praxe JPS posiluje všechny svaly středu těla, protože pro udržení rovnováhy v pozicích jsou tyto nejhlouběji položené svaly nezbytné.

05.

Zlepšuje koncentraci, snižuje stres a uvolňuje napětí

Při pohybových sestavách JPS sportovci prochází sekvencemi pohybů, pozic a hlubokého dýchání, které snižují hladinu kortizolu v jejich těle. Díky tomu se zbaví napětí a cítí se uvolněnější. Při cvičení je kladen velký důraz na dech, který je nejdůležitějším nástrojem na odbouráváni stresu a napětí a pomáhá soustředit se pouze na to, co se s tělem sportovce děje v danou chvíli.

06.

Trénuje a posiluje fascie

Fascie obalují naše orgány, cévy, nervy a propojují všechny složky navzájem. V podobě vazů slouží stabilizaci kloubů a v podobě šlach pak k přenosu síly ze svalů na kosti. Jsou považovány za nejvýznamnější smyslový orgán člověka. Představují globální tělesnou informační soustavu, v jejímž rámci jsou z fascíí neustále vysílány podněty do mozku. Fascie jsou takříkajíc “šestým smyslem” a díky nim má člověk možnost vnímat a řídit své pohyby. Cvičení JPS velice pozitivně ovlivňuje funkčnost fascií.